skip to Main Content

SOCIAL : ต้อนรับอย่างอบอุ่น ผู้นำและปชช. 5 ศาสนา ร่วมกิจกรรมปิดโครงการ “เดินด้วยกัน นำพาสันติ” เตรียมเดินต่อเฟส 2 จากใต้สุด จ.ยะลาไปเหนือสุด จ.เชียงราย

.

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 คณะโครงการ “เดินด้วยกัน นำพาสันติ” 5 ศาสนา เดินทางถึงจังหวัดมุกดาหารแล้วเมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน 2563  มีบรรดาผู้นำศาสนาในพื้นที่ พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ฮินดู สิกข์ ร่วมตอนรับ

 

ซึ่งในวันนี้ ( 2 พ.ย.63) เป็นพิธีปิดโครงการ “เดินด้วยกัน นำพาสันติ” ในเฟสแรก จ.มุกดาหาร

ต่อจากนั้น ประมาณวันที่ 10 พ.ย. 63 จะเริ่มเดินจากสุดชายแดนใต้ ไปยังจุดหมาย ทิศเหนือสุดแดนประเทศ เริ่มต้น ที่ ด่านชายแดน อ.เบตง จ.ยะลา ไปสิ้นสุด  ที่ ด่านชายแดน อ.เชียงของ จ.เชียงราย ถึงประมาณ วันที่ 10 ม.ค. 64

 

ทั้งนี้ คณะเดินด้วยกัน นำพาสันติ ได้ออกเดินทางจาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ก่อนจะมาถึง จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 นำโดยพระสุธรรม ฐิตธมฺมโน ประธานคณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก ระหว่างทางมีกิจกรรมพบปะผู้นำศาสนาในจังหวัดต่างๆมากมาย ซึ่งได้รับการต้อนรับจากประชาชนทุกศาสนา ทุกจังหวัดอย่างอบอุ่น

 

นายอิบรอฮีม หวันแหละ ตัวแทนมุสลิมที่ร่วมเดินทางกับคณะฯ ระบุว่า กิจกรรมวันแรก ณ จังหวัดมุกดาหาร ผ่านไปด้วยดีและเรียบร้อย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนอย่างพร้อมเพรียงกัน และรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างลงตัว   #ขอบคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีการเปิดเสวนา 5 ศาสนา ในหัวข้อ “ศาสนากับสันติภาพ”  #ขอบคุณ นายยุทธนา บุศเนตร วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ที่ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดการเสวนาและอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กิจกรรมผ่านไปด้วยดี

#ขอบคุณ พี่น้องที่มีเกียรติทุกๆท่าน ที่มาร่วมงาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันกิจกรรมในครั้งนี้ ลุล่วงสำเร็จไปอย่างเรียบร้อย

 

SOCIAL : ต้อนรับอย่างอบอุ่น ผู้นำและปชช. 5 ศาสนา ร่วมกิจกรรมปิดโครงการ “เดินด้วยกัน นำพาสันติ” เตรียมเดินต่อเฟส 2 จากใต้สุด จ.ยะลาไปเหนือสุด จ.เชียงราย

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ