skip to Main Content

SOCIAL : พัฒนาผู้นำ สู่การพัฒนาชุมชน รุ่น 3 ฝากถึง เพื่อนๆพี่ๆรุ่น 4 สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม

.

กลับมาอีกครั้งกับการอบรมผู้นำศาสนาอิสลาม ของสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี ซึ่งได้เปิดอบรมรุ่นที่ 4 ไปเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ซึ่งก่อนหน้านี้ การอบรม ในรุ่นที่ 1- 3 ประกอบไปด้วยบุคคลในหลากหลายสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่น ผู้นำศาสนา(อิหม่าม) นักธุรกิจ นักเรียน นักศึกษา หรือแม้แต่สื่อมวลชน ต่าง ได้รับเสียงตอบรับที่ดี ทั้งจากตัวผู้เข้าร่วมอบรมเอง และจากประชาชนในพื้นที่ ที่ผู้นำเหล่านั้นได้ทำงานอยู่ เพราะได้ประจักษ์กับการพัฒนา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทำงาน ให้ทันสมัย รวดเร็ว ตอบโจทย์ตรงประเด็นมากขึ้น ที่สำคัญ ผู้นำศาสนาอิสลามและผู้ที่เข้าร่วมอบรม ได้ใกล้ชิดกับ หน่วยงานราชการ ภาครัฐ สามารถสะท้อนปัญหา นำไปสู่การแก้ไขร่วมกัน

.

นายอิบรอเฮม หวันแหละ ศิษย์รุ่นที่ 3 ของสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี เป็นหนึ่งในตัวอย่างของเยาวชนที่ผ่านการอบรมจาก “สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม” ปัจจุบันได้นำความรู้ความสามารถ ทั้งศาสนา-สามัญร่วมงานกับภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็น ศอ.บต. หรือ กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นส่วนเชื่อมประสาน การทำงานของนักวิชาการศาสนา(โต๊ะครู) กับ ภาคส่วนธุรกิจ ช่วยเหลือผู้ประกอบการโดนพิษโควิด-19 เป็นต้น

.

นายอิบรอเฮม กล่าวถึงเหตุการณ์ จะเรียกว่าวิกฤติก็ว่าได้ ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ กับการมาของโรคโควิด-19ว่า ในมุมของตนเอง เรื่องนี้บ่งบอกถึงสิ่งที่อัลลอฮ์กำลังจะเปลี่ยนแปลง ในฐานะเราเป็นมุสลิม ต้องมีการปรับตัวให้ทันในยุคนิวนอมอล NewNomal อยากให้มองมุมบวก เมื่อโควิด-19 มาเราทุกคนได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้น ซึ่งการมาของโรคร้ายก็มีสิ่งดี ได้รับประทานอาหารร่วมกัน เมื่อวัดอีดที่ผ่านมาก็ได้ละหมาดกับครอบครัว

อยากฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆ รุ่นที่ 4 อยากให้พี่น้องได้ตักตวงความรู้ พยายามเก็บเกี่ยวทั้งหมดเพราะความรู้นี้จะนำไปพัฒนาชุมชน บ้านเมืองของเราได้ พยายามทำความเข้าใจให้มากที่สุด วิทยากรท่านใดฟังแล้วไม่เข้าใจให้สอบถามให้มากที่สุด

.

 

SOCIAL : พัฒนาผู้นำ สู่การพัฒนาชุมชน รุ่น 3 ฝากถึง เพื่อนๆพี่ๆรุ่น 4 สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม

Back To Top
×Close search
Search