Social : ภาพบรรยากาศแจกอาหารละศีลอดให้กับชาวเยเมน ส่วนหนึ่งในโครงการเลี้ยงละศีลอดเดือนเรามะฎอน ฮ.ศ.1445 ด้วยการสนับสนุนจากพี่น้องชาวไทย ดำเนินการโดยมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ – White Channel

White Channel

Social : ภาพบรรยากาศแจกอาหารละศีลอดให้กับชาวเยเมน ส่วนหนึ่งในโครงการเลี้ยงละศีลอดเดือนเรามะฎอน ฮ.ศ.1445 ด้วยการสนับสนุนจากพี่น้องชาวไทย ดำเนินการโดยมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ

.

โดยอาหารละศีลอดในแต่ละชุดที่ชาวเยเมน 1 ครอบครัวจะได้รับนั้นประกอบไปด้วย ข้าวสาร ไก่ ผัก แป้งสำหรับทำขนม และอินผลัม

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ