skip to Main Content

SOCIAL : มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติแถลงการณ์ ประณามการลบหลู่ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ปมฝรั่งเศสสวนกระแสโลก เสรีภาพ หมิ่นศาสดา

 

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติแถลงการณ์ กรณีกการเผยแพร่ภาพการ์ตูนลบหลู่ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ในหนังสือพิมพ์ Jyllands-Posten ในประเทศเดนมาร์กเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2548 และภาพลบหลู่ดังกล่าวถูกเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์และนิตยสารหลายฉบับในหลายประเทศ โดยเฉพาะในนิตยสารชาร์ลีเอบโด (ประเทศฝรั่งเศส) เมื่อปี พ.ศ.2549 จนถึงวันนี้นิตยสารชาร์ลีเอบโดได้เผยแพร่ภาพดังกล่าวเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2563 ทำให้ประชากรมุสลิมทั่วโลกประณามและแสดงความไม่พอใจ แต่ประเทศฝรั่งเศสกลับสวนกระแสผู้รักสันติภาพทั่วโลก และยืนยันสนับสนุนการเผยแพร่ภาพดังกล่าว โดยอ้างว่าเป็นการปกป้องสิทธิเสรีภาพ อันเป็นจารีตวัฒนธรรมของระบอบประชาธิปไตยที่คนตะวันตกต้องปกป้องเสมอ บัดนี้ไม่มีท่าทีจากรัฐบาลฝรั่งเศสที่จะขอขมาหรือจะเกรงใจประชากรมุสลิมทั่วโลก แม้นว่าผู้นำประเทศมุสลิมหลายประเทศได้แสดงปฏิกิริยาทางการทูตและด้านความสัมพันธ์อื่นๆ ตลอดจนประชาชาติอิสลามทั่วโลกได้แสดงความไม่พอใจต่อนโยบายของรัฐบาลฝรั่งเศส ที่เห็นว่าการลบหลู่ศาสนา ความเชื่อ หรือบุคคลสำคัญ เหยียดหยามและหมิ่นประมาท ดังภาพการ์ตูนที่ถูกใช้เป็นเนื้อหาสาระเดียวในการลบหลู่ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ตลอดสิบห้าปี

.

มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ในนามองค์กรและประชากรมุสลิมในประเทศไทย ขอประณามการลบหลู่ดูหมิ่นท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม หรือศาสนาใด บุคคลใด อันเป็นที่เคารพนับถือของกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด และขอประณามรัฐบาลฝรั่งเศสที่ออกมาปกป้องการลบหลู่ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อันแสดงถึงความไร้วุฒิภาวะด้านการปกครองและความสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกชนและประเทศต่างๆ ที่ต้องพึงมีต่อกัน

.

มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ มองว่าเหตุผลของรัฐบาลฝรั่งเศสที่ปกป้องสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นนั้น ก็เป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น เพราะสิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยคุ้มครองเกียรติยศศักดิ์ศรีบุคคลธรรมดาสามัญชน  หากถูกละเมิด หมิ่นประมาทหรือเสียดสีให้เสียชื่อเสียง อันเป็นกรณีที่กฎหมายตราขึ้นทั่วโลกให้ลงโทษผู้ละเมิดนั้นด้วยการจำคุกหรือจ่ายค่าปรับ และในบางกรณี หากผู้ถูกหมิ่นประมาทเป็นบุคคลสำคัญ มียศมีเกียรติในสังคม อาจมีโทษที่หนักขึ้น แต่ไฉนท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ซึ่งเป็นบุรุษที่ได้รับการเคารพนับถือ และเป็นที่รักยิ่งสำหรับประชากรมุสลิมทั่วโลก จะไม่มีเกียรติที่จะได้รับการคุ้มครองในทัศนะของกฎหมายได้อย่างไร

.

มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติเรียกร้องให้ประชาชาติอิสลามทั่วโลก ใช้ทุกวิถีทางตามหลักการศาสนาอันมีอารยธรรม คุณธรรม และความชอบธรรม กดดันรัฐบาลฝรั่งเศสและผู้อยู่เบื้องหลังการลบหลู่ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ในทุกรูปแบบ จนกว่าจะยุติพฤติกรรมอันต่ำช้า ในสายตาของผู้รักสันติภาพทุกคนบนโลกใบนี้ เพราะการเหยียดหยามผู้อื่นโดยไม่รับผิดชอบและไม่มีบทลงโทษ จะนำมาซึ่งความรู้สึกเกลียดชัง โกรธแค้น และความไม่สงบอย่างแน่นอน จึงเป็นหน้าที่ของผู้รักสันติภาพทุกคนที่จะต้องปราบปรามพฤติกรรมดังกล่าว  และยับยั้งทุกความพยายามที่จะให้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำซาก สังคมโลกจะไม่ลิ้มความรักสามัคคีและจะไม่พบความสัมพันธ์อันดีในปัจจุบันและอนาคต จนกว่าจะมีการให้เกียรติซึ่งกันและกัน เห็นใจกันในความแตกต่าง เห็นความสว่างในการให้ความเป็นธรรมกับทุกคน

 

12 เราะบีอุ้ลเอาวัล วันประสูติของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ผู้ซึ่งสถิตอยู่ให้หัวใจมุสลิมทุกคนในโลกใบนี้

 

SOCIAL : มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติแถลงการณ์ ประณามการลบหลู่ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ปมฝรั่งเศสสวนกระแสโลก เสรีภาพ หมิ่นศาสดา

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ