skip to Main Content

SOCIAL : สตูลพบนักเรียนชั้นป.5 เรียนทั้งห้องเรียน เรียนอยู่คนเดียวทั้งเทอม ครูไม่ท้อแท้ยังสอนด้วยใจหวังให้เยาวชนโตขึ้นเป็นคนดีต่อสังคม

.

วันที่28 ตุลาคม 2020 ที่จังหวัดสตูลยังพบเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนบ้านเกาะระยะโตดนุ้ย ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่กลางเกาะกลางทะเล ที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนห่างไกลชายฝั่งแถมมีนักเรียนทั้งโรงเรียนแค่ 25 คนเท่านั้น แต่สิ่งที่สำคัญโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่มีครูตั้งแต่นางสาวจันทนา พลรักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูท่านอื่นๆ มาจากบนฝั่งต้องนั่งเรือมาสอนหนังสือ แม้ว่าวันใดคลื่นลมพายุ ฝนตก ครูโรงเรียนแห่งนี้ยังต้องนั่งเรือมาที่เกาะ เพื่อสอนเด็กนักเรียนให้มีความรู้ ด้วยหน้าที่ความเป็นพ่อแม่คนที่ 2

.

ด้านเด็กหญิงอาซีซ๊ะ เอียดเกิด อายุ 10 ปีนักเรียนชั้นป.5 /1 บอกว่า แม้ว่าต้องเรียนคนเดียวในห้องเรียนทั้งชั้นป.5 ก็มีครูที่สอนเป็นทั้งครู พ่อแม่ และเพื่อน รู้สึกไม่เหงาเรียนเข้าใจง่าย ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ครูทุกคนใส่ใจดีมาก ครูสอนเรื่องราวในวิชาสังคมประวัติศาสตร์ไทย เรียนรู้เรื่องประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ไทยทุกราชวงศ์ให้หนูได้รู้จัก

.

ด้านนางสาวปัทมา ใจดี ครูสอนนักเรียนชั้นป.5 กล่าวว่า ครูเองเป็นคนอาศัยบนฝั่ง เมื่อวันใดกลับขึ้นฝั่งก็เป็นห่วงเด็กนักเรียนเพราะมีอยู่คนเดียวในห้องเรียน แค่ 1 คน เราทำหน้าที่ครูสอนให้เขาเป็นคนดีต่อสังคม ต่อให้มีหลายๆคนหรือคนเดียวที่สอนอยู่ในขณะนี้เราก็สอนต่อไป

.

สำหรับโรงเรียนแห่งนี้มีเด็กเรียนแค่ 25 คนทั้งโรงเรียนมีชั้นอนุบาลจนถึงชั้นป.6 ครูมีไม่ถึง 10 คนแต่ละห้องเรียนบางชั้นมี 2 คนบ้าง 1 คนบ้าง 4 คนบ้าง คุณครูเหล่านี้ยังคงทำหน้าที่สอนหนังสือเด็กนักเรียนให้เป็นคนดีต่อไป

.

innnews

 

SOCIAL : สตูลพบนักเรียนชั้นป.5 เรียนทั้งห้องเรียน เรียนอยู่คนเดียวทั้งเทอม ครูไม่ท้อแท้ยังสอนด้วยใจหวังให้เยาวชนโตขึ้นเป็นคนดีต่อสังคม

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ