skip to Main Content

SOCIAL : สสม.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม นครศรีธรรมราช แจกจ่ายถุงยังชีพ

.

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ร่วมกับชมรมมุสลิมสร้างสรรค์บ้านดอนขี้เหล็กหมู่ 5 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา อู่แอ๊ดสปอยเลอร์ หาดใหญ่ ดารีญ่าบิ้วตี้ช๊อป โดยมีนายตอฮีตร์ สายสอิด เจ้าหน้าที่ศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนกลาง มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย คณะกรรมการชมรมมุสลิมสร้างสรรค์บ้านดอนขี้เหล็ก ตัวแทนอู่แอ๊ดสปอยเลอร์ ตัวแทนร้านดารีญ่าบิ้วตี้ช็อป และเครือข่ายจำนวน 39 คน ลงพื้นทีพบปะ เยี่ยมเยียน และมอบถุงยังชีพจำนวน 495 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสภาเครือข่ายช่วยเหลือมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรี ลงพื้นที่เขตอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 ชุมชนได้แก่

 

1.บ้านก่อจันทร์หมู่ 2 ตำบลท่าเรืออำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

2.ชุมชนมัสยิดอัตตั๊กวา ม.6 (บ้านท่าจาม) ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรราช

3.บ้านม่วงงามหมู่ 10 ตำบลท่าเรืออำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

4.ชุมชนบ้าท่าเรือ ม.11 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

.

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน เครือข่าย สสม. บริษัท ร้านค้า ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ตลอดจนพี่น้องจนถึงบ้านดอนขี้เหล็กที่ทำให้กิจกรรมวันนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงด้วยดี

.

ขออัลเลาะห์ทรงโปรดประทานคุณงามความดี และเพิ่มพูนริสกีให้กับพวกเราทุกๆคน และขอให้สมาชิกที่ร่วมเดินทางปลอดภัยทุกๆท่าน

.

 

SOCIAL : สสม.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม นครศรีธรรมราช แจกจ่ายถุงยังชีพ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ