skip to Main Content

SOCIAL :สาธารณสุขจังหวัดตาก ผนึกกำลังเข้มแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง ขณะรถพระราชทานตรวจกลุ่มเสี่ยงตามชายแดน 3,000 กว่าราย

.

นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เปิดเผยมาตรการเฝ้าวัง ป้องกัน ควบคุมโรค โควิด-19 ในพื้นที่ ว่าทางสาธารณสุข ร่วมมือกับฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจและทุกภาคส่วนตรวจตราเข้มข้นแรงงานต่างชาติที่ลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายผ่านบริเวณพรมแดนธรรมชาติ ซึ่งเมื่อมีการจับกุมแรงงานที่ลักลอบเข้ามาก็จะมีการตรวจคัดกรองโรคในสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้ ก่อนจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

.

นอกจากนี้แล้ว ยังมีมาตรการเชิงรุกด้วยโครงการตรวจหาโรคติดเชื้อ โดยรถพระราชทานตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานที่มีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงตามชายแดนแม่สอด โดยจะมาให้บริการจนถึงวันนี้ คาดว่าจะมีประชาชนมาใช้บริการประมาณ 3,000 กว่าราย ซึ่งบางส่วนจะนำผลไปตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดตากได้เลย และบางส่วนจะนำไปตรวจที่ยังกรุงเทพฯ สามารถรู้ผลได้ประมาณ 5 วัน นอกจากนี้แล้ว ทางสาธารณสุข ยังมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามแนวชายแดน ที่คอยสอดส่องคนแปลกหน้า หรือแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบข้ามพรมแดนมา และแจ้งให้ทางฝ่ายปกครองทราบอีกด้วย

.

 

SOCIAL :สาธารณสุขจังหวัดตาก ผนึกกำลังเข้มแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง ขณะรถพระราชทานตรวจกลุ่มเสี่ยงตามชายแดน 3,000 กว่าราย .

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ