skip to Main Content

อีกหนึ่งความประทับใจ เมื่อ สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ หรือท่านจันทร์

เดินทางเยี่ยมงานไวท์แชนแนล “สลามชาวไทย เดอะมอลล์บางกะปิ

ขอบคุณท่านจันทร์ที่เป็น FC ตลอดมา

ซึ่งท่านจันทร์ได้แต่งกลอนความหมายดีๆบันทึกความทรงจำไว้อีกด้วย

//

ดูหนังศาสนา เสวนาเด็กน้อย อารมณ์ เอร็ดอร่อย เอ็นจอย อาจิณ

เด็กดีมีธรรม ชื่นฉ่ำชีวิต สุดยอดทรัพย์สิน แผ่นดินของเรา

ดูหนังศาสนา ปัญหาผู้เยาว์ ผันผ่อนร้อนเร่า โลกเราเจริญ….

//

แต่งกายมิดชิด คลุมปิดอวัยวะ เป็นเรื่องสาระ พบปะเจริญ

ลูกหญิงมารยา ไม่ขาดไม่เกิน พูดเพราะเพลิดเพลิน ชวนเชิญ ชื่นชม….

//

บันทึก งานสลามชาวไทย 13.12.63

ขอบคุณ เพาะพุทธ จันทเสฏโฐ

Muhammud Toliban

SOCIAL : อีกหนึ่งความประทับใจ เมื่อ สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ หรือท่านจันทร์

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ