skip to Main Content

SOCIAL : เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอำเภอจะนะ ครู นักเรียน ร่วมแถลงยกเลิกโครงการอุตสาหกรรมจะนะ หยุดสืบทอดมรดกอัปยศยุค คสช.

.

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ที่โรงเรียนศาสนบำรุง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอำเภอจะนะ และสมาคมสถาบันปอเนาะจังหวัดสงขลา แถลงสนับสนุน ข้อเรียกร้องของพี่น้องจะนะหน้าทำเนียบรัฐบาล “เรื่อง ยกเลิกโครงการอุตสาหกรรมจะนะ หยุดสืบทอดมรดกอัปยศยุค คสช.”

ซึ่งมีรายละเอียดสองข้อดังนี้

1.รัฐบาลต้องยุติการดำเนินโครงการจะนะเมืองต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตทั้งหมด ทั้งการแก้ไขผังเมือง และการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EIA. ในทันที เพื่อหยุดมรดกอัปยศอันไม่ชอบธรรมที่ส่งต่อมาจากระบอบ คสช.

  1. เมื่อยุติการเดินหน้าโครงการแล้วให้รัฐบาลจัดให้มีการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ หรือ SEA. อย่างรอบคอบ เพื่อสร้างชุดข้อมูลทางวิชาการที่มีคุณภาพประกอบการตัดสินใจต่อแนวทางและโครงการพัฒนาในพื้นที่ต่าง ๆ ของภาคใต้ต่อไป

พวกเราไม่ได้ปฏิเสธว่าบ้านเมืองจะต้องพัฒนาไปข้างหน้า หากแต่การพัฒนานั้นจะต้องตั้งอยู่บนความถูกชอบธรรม และต้องเคารพวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่

.

ขอบคุณภาพ เนื้อหา

FB ติดตามแผนพัฒนาสงขลา-สตูล

 

SOCIAL : เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอำเภอจะนะ ครู นักเรียน ร่วมแถลงยกเลิกโครงการอุตสาหกรรมจะนะ หยุดสืบทอดมรดกอัปยศยุค คสช.

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ