skip to Main Content

SOCIAL : “เงินบริจาคท่าน คือการต่อความหวังชาวกาซ่า”
รายละเอียดงบประมาณที่ส่งความช่วยเหลือชาวกาซ่าล่าสุด 900,000 บาท มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ โอนช่วยกาซ่า ซื้อเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟโรงพยาบาล แจกจ่ายอาหารผู้เดือดร้อน
.
มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ เป็นองค์กรกลางประสานงาน แจ้งข่าวความเดือดร้อนของเพื่อนมนุษย์ให้คนไทยรับรู้ และระดมความช่วยเหลือส่งไปยังพื้นที่ ที่มีเพื่อนมนุษย์กำลังประสบภัยอยู่
.
เหตุการณ์ชาวปาเลสไตน์ โดยเฉพาะ ฉนวนกาซ่าถูกทหารยิวหัวรุนแรงถล่มเมืองกาซ่ายาวถึง 11 วัน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 200 คน ส่วนมากเป็นเด็กและสตรีบาดเจ็บมากกว่า 1,000 คน อาคารบ้านเรือนที่เสียหายมากกว่า 10,000 หลัง
.
มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติได้แจ้งประชาสัมพันธ์ เปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือชาวกาซ่า พี่น้องชาวไทยเร่งรีบบริจาคช่วยเหลือทันที ซึ่งมูลนิธิได้รวบรวมเงินบริจาคโอนเงินงวดแรก 900,000 บาท เพื่อแจกถุงยังชีพและซื้อเชื้อเพลิงให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลนการส่งไฟฟ้า เนื่องจากความเสียหายของสงครามจึงต้องอาศัยเครื่องปั่นไฟฟ้า
.
มูลนิธิฯได้ประสานงานกับองค์กรที่กาซ่าโดยตรง แล้วทำ MOU ในการทำงานร่วมกันด้านมนุษยธรรม
จากงบ 900,000 บาท มีผู้รับความช่วยเหลือแล้วเกือบ 2,500 คน เป็นอาหารและเครื่องใช้จำเป็น และมีโรงพยาบาลที่รับประโยชน์จากความช่วยเหลือนี้หลายแห่ง
ซึ่งคืบหน้าการช่วยเหลือต่อจากนี้จะแจ้งให้ทราบต่อไป
.
นับเป็นผลงานที่น่าชื่นชมสำหรับคนไทยที่มีน้ำใจถึงเพื่อนมนุษย์หลายที่ในโลกใบนี้ และยังมีอีกหลายโครงการที่ มูลนิธิฯกำลังจัดเตรียมด้วยเงินบริจาคของพี่น้องที่ไว้ใจการทำงานของมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ
.
มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ

SOCIAL : “เงินบริจาคท่าน คือการต่อความหวังชาวกาซ่า”

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ