skip to Main Content

SOCIAL : แวดวงมุสลิม ร่วมแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี อดีตกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย​ และรองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่​​ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ​ แต่งตั้งเป็น”กรรมการสิทธิมนุษยชน”
.
ทั้งนี้ได้มีประชาชน นักวิชาการ ร่วมแสดงความยินดี กับดร.สุชาติจำนวนมาก
.
มัสยิดบ้านฮ่อเชียงใหม่ โพสต์ข้อความ
“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”จำนวน 6 ท่าน เมื่อวันที่ 25 พค. 2564 โดยมีวาระในตำแหน่ง 7 ปี และวันจันทร์ ที่ 31 พค.2564 จะมีพิธีเข้ารับพระราชโองการฯอย่างเป็นทางการ
.
โดย1ในจำนวน6ท่านมี ผศ.ดร.สุชาติ เศรษมาลินี(ดร.เมย์)
สับปบุรุษ มัสยิดบ้านฮ่อ และกำเนิดเติบโตขึ้นมาในซอย บ้านฮ่อ และนี่คือสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของคนบ้านฮ่อและมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงมุสลิมทั่วประเทศไทย
.
ด้วยความรู้ความสามารถและความซื่อสัตย์ที่ ดร.เมย์ มีจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ด้วยประการทั้งปวง
.
ขอพระองค์อัลลอฮ์(ซ.บ.)
โปรดประทานความสำเร็จก้าวหน้าและความดีงาม.. مبروك ให้แก่ดร.เมย์
ด้วยเถิด..อามีน🤲🤲🤲

เครดิต
อ.สมัย เจริญช่าง อ. มูฮัมหมัดเฟาซี แยนา
ข่าวมุสลิมเชียงใหม่
มัสยิดบ้านฮ่อ
.

SOCIAL : แวดวงมุสลิม ร่วมแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.สุชาติ โปรดเกล้าฯ กสม.

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ