skip to Main Content

SOCIAL : RSVแพร่สู่ผู้สูงวัย อันตรายไม่แพ้เด็กหนักถึงเสียชีวิต

.

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบการหายใจ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ  ได้เผยแพร่ความรู้เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัส RSV ที่กำลังระบาดขณะนี้ โดยข้อความระบุว่า โรคติดเชื้อไวรัส RSV ที่กำลังระบาดขณะนี้ เป็นสาเหตุสำคัญของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจของเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ปกติโรค RSV จะเริ่มระบาดทุกปีตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน แต่ปีนี้มาช้า เริ่มพบมากเดือนตุลาคม เนื่องจากมีการหยุดเรียน และมีมาตรการต่างๆสำหรับรับมือกับโรคไวรัสโควิด-19 โรค RSV เมื่อหายแล้ว กลับเป็นซ้ำได้อีก เพราะภูมิคุ้มกันอยู่ได้ไม่นาน โรค RSV สามารถแพร่จากเด็กเล็กให้ผู้ใหญ่และคนสูงอายุ คนที่มีโรคประจำตัวโรคปอด โรคหัวใจ ภูมิคุ้มกันต่ำ บางคนป่วยหนักถึงขั้นเสียชีวิต

.

 

ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 88 ปี เป็นโรคหอบหืด ความดันโลหิตสูง ทำบุญบ้าน มีหลานอายุ 5 ขวบเป็นหวัดเล็กน้อยมาร่วมงาน 10 วันก่อน  มาโรงพยาบาลด้วยอาการไอมาก  ขากเสมหะไม่ออก เหนื่อย 3 วัน มีไข้สูง 1 วัน ตรวจร่างกาย มีไข้ 39 องศาเซลเซียส ฟังปอดมีเสียงวี้ดๆทั้ง 2 ข้าง เอกซเรย์ปอดปกติ หัวใจโตเล็กน้อย(ดูรูป)เจาะเลือด เม็ดเลือดขาวสูง 15740 ได้เก็บตัวอย่างจากช่องจมูก ส่งตรวจ PCR พบเชื้อไวรัส RSV type B  ส่งเสมหะเพาะเชื้อ ขึ้น Pseudomonas aeruginosa ผู้ป่วยรายนี้ติดทั้งเชื้อไวรัส RSV และแบคทีเรียในทางเดินหายใจส่วนล่าง เข้ารับการรักษาในไอซียู ให้ออกซิเจน ให้ยาปฏิชีวนะ ยาขยายหลอดลมทั้งกินและพ่น ยาสเตียรอยด์ ผู้ป่วยดีขึ้นช้าๆ ไข้ลง อาการไอ เหนื่อยค่อยๆดีขึ้น

.

อาการสำคัญของโรคติดเชื้อ RSV คือ ไอ มีเสมหะ เหนื่อย คัดจมูก/น้ำมูกไหล ไข้ไม่สูง ไม่ปวดหัว ไม่ปวดตัว บางคนหายใจมีเสียงวี้ดๆ โรคติดเชื้อไวรัส RSV เป็นโรคที่ค้นพบตั้งแต่ ค.ศ. 1956  ถึงปัจจุบันก็ยังไม่มียารักษาเฉพาะเจาะจง ไม่มีวัคซีนป้องกัน ให้การรักษาตามอาการ

การป้องกัน: ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่ หรีอแอลกอฮอล์เจล ก่อนเอามือมาสัมผัสกับจมูก ปาก หรือขยี้ตา อยู่ห่างจากเด็กเล็กและคนป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ

SOCIAL : RSVแพร่สู่ผู้สูงวัย อันตรายไม่แพ้เด็กหนักถึงเสียชีวิต

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ