skip to Main Content

สมชัย’ เปิดเอกสาร แฉ 6 พรรคร่วมรัฐบาล ยืมเงิน เหมือนอนาคตใหม่ ชี้ ผิดฐานเดียวกัน

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกกต. โพสต์เฟซบุ๊กระบุพรรคการเมืองกู้เงินไม่ได้จริงหรือ (ตอนที่ 2)ว่า ตนค้างไว้เมื่อวันที่ 13 ม.ค.ที่ผ่านมาว่า หากจะยึด พ.ร.ป.พรรคการเมืองใหม่ แล้วบอกว่าพรรคการเมืองไม่สามารถกู้ยืมเงินเพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมทางการเมือง

ได้ตามตรรกะการลงมติของ กกต.ชุดปัจจุบัน พรรคไหนกู้ ถือว่าผิด กฎหมายต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรค ต้องตัดสิทธิการเมือง ต้องโทษอาญาจำคุก จะกู้ 1,000 บาท 1 ล้าน หรือกู้ 100 ล้าน แปลว่ากู้เหมือนกัน เหมือนลอกข้อสอบจะข้อเดียวหรือสิบข้อ จับได้ก็ต้องปรับตก ไม่มีข้อยกเว้น

นายสมชัย ระบุด้วยว่า ถามว่านอกจากพรรคอนาคตใหม่ ยังมีพรรคนกู้ยืมเงินอีกหรือไม่ จากเอกสารงบการเงิน ลงวันที่ 31 ธ.ค. 2561 ที่ทุกพรรคนำส่ง กกต. ภายในเดือนพ.ค.2562 มีถึง 18 พรรค (รวมพรรคอนาคตใหม่) ที่ปรากฏรายการเงินกู้ในเอกสารงบการเงินดังกล่าว 1.พรรคพลังศรัทธา มีรายการเงินกู้ระยะสั้น 300,000 บาท 2.พรรคพลังชาติไทย เงินกู้ระยะสั้น 113,988 บาท

3.พรรคไทยธรรม เงินกู้จากหัวหน้าพรรค 1,000 บาท 4.พรรครวมพลังประชาชาติไทย เงินกู้จากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 5,000,000 บาท 5.พรรครวมใจไทย เงินกู้ยืมระยะสั้น 45,697.86 บาท 6.พรรคอนาคตใหม่ เงินกู้จากหัวหน้าพรรค 161,200,000 บาท 7.พรรคเพื่อสหกรณ์ไทย เงินกู้ยืมระยะสั้น 226,000 บาท 8.พรรคพลังไทยรักชาติ เงินกู้ยืมหัวหน้าพรรค 85,000 บาท 9.พรรคเมืองไทยของเรา เงินกู้ยืมระยะสั้น 542,750 บาท 10.พรรคเพื่อชีวิตใหม่ เงินกู้ยืมระยะยาว 50,000 บาท

11.พรรคเงินเดือนประชาชน เงินกู้ยืมจากกรรมการบริหารพรรค 822,183.70 บาท 12.พรรคไทรักธรรม เงินกู้ยืมกรรมการบริหารพรรค 4,376,000 บาท 13.พรรคพลังประชาธิปไตย เงินยืมจากหัวหน้าพรรค 5,584,290 บาท 14.พรรคครูไทยเพื่อประชาชน เงินกู้ยืม 542,125 บาท

15.พรรคพลังท้องถิ่นไท เงินกู้ยืมระยะสั้น 1,427,000 บาท 16.พรรคไทยรักษาชาติ เงินยืมจากหัวหน้าพรรค คณะกรรมการบริหารพรรค 1,738,868.92 บาท 17.พรรคประชาธิปไตยใหม่ เงินกู้ยืมระยะสั้น 4,216,600 บาท และ 18.พรรคชาติพัฒนา เงินกู้ยืม 2,000,000 บาท

อดีตกกต. ระบุว่า ทั้งหมดนี้ ถือเป็นความปรากฏ ที่นายทะเบียนต้องรับรู้และหากพบว่าเป็นความผิดต้องชงเรื่องต่อกกต.เพื่อมีมติดำเนินการ โดยมี 2 เหตุการณ์ที่มีพรรคการเมืองอย่างน้อย 4 พรรคกู้เงิน ปรากฏในเอกสารงบการเงินปี 2556

และเหตุการณ์ที่มีพรรคอีก 17 พรรค ปรากฏในเอกสารงบการเงินปี 2561 นั้น มีนายทะเบียนพรรคการเมืองคนละคน หากการกู้ทั้ง 2 เหตุการณ์เป็นความผิด และมีการปล่อยปละละเลย นายทะเบียนฯต้องรับผิดชอบเป็นอันดับแรก และกกต.อาจต้องร่วมรับผิดในฐานะไม่กำกับดูแลงานให้ถูกต้องด้วยกฎหมาย

“แต่หากบอกว่าไม่ผิด กรณีชงเรื่อง เงินกู้อนาคตใหม่ ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่อันมิชอบของนายทะเบียนพรรคการเมือง และกกต. 5 ใน 7 ที่ลงมติส่งฟ้องยุบพรรคต่อศาลรัฐธรรมนูญ ต้องรับผิดชอบต่อมติที่ตนเองลง ทั้งนี้ ปี 2557 นายทะเบียนพรรคการเมือง ชื่อ นายศุภชัย สมเจริญ ปัจจุบันเป็นรองประธานวุฒิสภา และปี 2562 นายทะเบียนชื่อ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา ปัจจุบันเป็นเลขาธิการ กกต. และสำรองส.ว. อันดับที่ 8” นายสมชัย ระบุ

 

 

‘สมชัย’ เปิดเอกสาร แฉ 6 พรรคร่วมรัฐบาล ยืมเงิน เหมือนอนาคตใหม่ ชี้ ผิดฐานเดียวกัน

Back To Top
×Close search
Search