มีคนบางกลุ่มอ้างว่าเสียงดนตรีเป็นสิ่งที่ฮาลาลเพราะไม่มีฮุก่มห้ามจากท่านนบีชัดเจนใช่หรือไม่

จำนวนการดู 70 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง