มีคนบางกลุ่มอ้างว่าเสียงดนตรีเป็นสิ่งที่ฮาลาลเพราะไม่มีฮุก่มห้ามจากท่านนบีชัดเจนใช่หรือไม่ – White Channel

White Channel

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ