skip to Main Content

SOUTH : กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ไม่ทอดทิ้งวิทยาลัยชุมชน ชายแดนใต้

.

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายสำราญ  รอดเพชร ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)ได้เป็นประธานเปิดงาน “เบิกฟ้า วชช.ยะลา พหุวัฒนธรรม นำสันติสุขวิถีชายแดนใต้” จัดโดยวิทยาลัยชุมชนยะลา ซึ่งได้เปิดโอกาสให้วิทยาลัยชุมชนอีก 4 จังหวัดคือ นราธิวาส,ปัตตานี,สตูลและสงขลา เปิดบูธแสดงสินค้า-ผลงาน ของนักศึกษาและชาวบ้านในท้องถิ่นด้วย นอกเหนือจากการแข่งขันการทำอาหารรวมทั้งการแสดงด้านวัฒนธรรม

.

นายสำราญ กล่าวว่าวิทยาลัยชุมชนมีมา 18 ปีแล้ว ปัจจุบันมี 20 แห่ง วันนี้อยู่ภายใต้ความดูแลของกระทรวง อว. ทำหน้าที่ในการพัฒนาสร้างงานสร้างอาชีพให้ประชาชนในท้องถิ่นที่เข้าไม่ถึงโอกาส ขณะเดียวกันก็เปิดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา ส่งต่อให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่ในกรณีนักศึกษาสนใจเรียนต่อปริญญาตรี  เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความสำคัญกับท้องถิ่น ขอยืนยันว่าในยุค ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์  เป็นรมว.อว.จะไม่ทอดทิ้งวิทยาลัยชุมชนหรือหน่วยงานใดไว้ข้างหลัง  แต่วิทยาลัยชุมชนก็ต้องไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์  มีข้อเสนอหรือปัญหาใดก็เสนอได้เต็มที่

.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังการเยี่ยมชมให้กำลังใจกับนักศึกษา -ชาวบ้าน ที่แสดงผลงานตามบูธต่างๆแล้ว ในภาคบ่าย นายสำราญ ได้เปิดโอกาสให้ ผอ.และผู้บริหารรวมทั้งประธานสภาของวิทยาลัยใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนปัญหาเพื่อนำไปสรุปเสนอต่อรมว.ต่อไป

.

ทั้งนี้ข้อเสนอสำคัญๆ เช่น ขออัตราพนักข้าราชการในตำแหน่งสำคัญอีก 4-5 อัตราต่อวิทยาลัย,ขออุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสารประชาชน เช่นอินเตอร์เน็ต,รถยนต์ ,ขอให้อว.จัดช่องทางสนับสนุนงบประมาณการวิจัยโดยแยกมาเป็นช่องทางเฉพาะของวิทยาลัยชุมชน เป็นต้น

.

“ผู้บริหารส่วนใหญ่เข้าใจในภารกิจ วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี รู้ว่าต้องอยู่กับท้องถิ่นตอบโจทย์ชุมชน เพียงแต่อาจจะน้อยใจอยู่บ้างว่าที่ผ่านมาได้รับความใส่ใจน้อยไปนิด” นายสำราญกล่าว พร้อมชื่นชมกิจกรรมการจัดงานวันนี้และย้ำว่านโยบายเร่งด่วนของ อว.หลายอย่าง จะช่วยให้วิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศเข้มแข็งขึ้น

SOUTH : กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ไม่ทอดทิ้งวิทยาลัยชุมชน ชายแดนใต้

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ