skip to Main Content

SOUTH : คณะเดินด้วยกัน นำพาสันติ 5 ศาสนาถึงปัตตานี ปชช.ทุกศาสนาร่วมตอนรับอย่างอบอุ่น

.

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 พระสุธรรม ฐิตธัมโม ประธานคณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก แกนนำโครงการ “เดินด้วยกัน นำพาสันติ” 5 ศาสนา เดินทางถึง อ.เมือง จ.ปัตตานี มี พล.ต.คมกฤช รัตนฉายา ผบ.ฉก.ปัตตานี คณะจิตอาสา และประชาชน จำนวน 100 คน มารอต้อนรับ
.
บรรยากาศระหว่างทาง ประชาชนความสนใจจำนวนมาก ทุกคนต่างเห็นด้วยกับกิจกรรมการเดินด้วยกันนำพาสันติ โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทาง และเมื่อเดินมาถึงจุดนัดพบที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี นายรอย๊ะ หวันโซะ โต๊ะอิหม่ามมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี และคณะกรรมการมัสยิด ได้ให้การต้อนรับ

จากนั้นได้ร่วมกระทำพิธีรับมอบธงสันติภาพ โดยพระสุธรรมฐิตธัมโม ได้มอบธงสันติภาพให้แก่ นายรอย๊ะ หวันโซะ โต๊ะอิหม่ามมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี และ พล.ต.คมกฤช รัตนฉายา ผบ.ฉก.ปัตตานี
.
นอกจากนี้ มีการจัดเสวนา 3 ศาสนา คือ พุทธ ซิกข์ และอิสลาม ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงเป้าหมายของการเดินในครั้งนี้ว่า มีเป้าหมายร่วมกัน คือการสร้างการรับรู้ ความรัก ความเข้าใจที่แสดงออกด้วยการเดินทางในระยะยาวกว่า 4 พันกิโลเมตร เพื่อนำพาสู่ความสันติ และสันติภาพ

.

SOUTH : คณะเดินด้วยกัน นำพาสันติ 5 ศาสนาถึงปัตตานี ปชช.ทุกศาสนาร่วมตอนรับอย่างอบอุ่น

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ