skip to Main Content

SOUTH : นครยะลา เร่งจัดระเบียบสุนัขจรจัด เตรียมฝังไมโครชิพในสัตว์เลี้ยง

 

.

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เป็นประธานการประชุมเพื่อสอบถามความคิดเห็นโครงการฝังไมโครชิพในสัตว์เลี้ยงภายในเทศบาลนครยะลา โดยได้เชิญชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลากว่า 40 ชุมชนเข้าร่วมพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปศุสัตว์ยะลา ตัวแทนวัด และคนรักสุนัขในเขตเทศบาลนครยะลาเข้าร่วมประชุม เพื่อต้องการขึ้นทะเบียนและจัดทำประวัติข้อมูลการรับวัคซีนพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงเขตเทศบาลนครยะลา เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและใช้ติดตามกรณีสุนัขเกิดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อยืนยันสัตว์เลี้ยงที่มีคุณลักษณะเดียวกันได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเพื่อควบคุมสัตว์เลี้ยงจรจัดในเขตเทศบาลนครยะลานำไปสู่การลดปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า

.

สพ.ญ.อมรรัตน์ จิตประวัติ สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน สำนักการสาธารณสุข เทศบาลนครยะลา เปิดเผยว่า การเชิญประชุมวันนี้ เพื่อจะได้ลดปัญหาในการเลี้ยงสุนัขที่เป็นสุนัขจรจัด และลดปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจะสามารถติดตามผลได้ว่าสุนัขตัวไหนที่ทำแล้วหรือตัวไหนที่ยังไม่ได้ทำ ซึ่งหากสามารถจัดการเรื่องนี้ได้ก็จะช่วยลดปัญหาของเทศบาล ด้วยเพราะว่าจะมีศูนย์รับเลี้ยงอยู่แต่เราคงไม่สามารถที่จะไปตามจับได้ทั่วทั้งจังหวัดมาเก็บไว้ในที่เดียวกัน เพราะว่าสถานที่อาจจะไม่เพียงพอ บางทีชาวบ้านที่เขาดูแลอยู่เขาก็ไม่ยินดีที่จะให้เอาเข้าไปยังศูนย์ ดังนั้นก็ต้องร่วมรับผิดชอบกัน ก็จะได้มาคุยกันว่าแนวทางที่เราจะนำเสนอเขายินดีที่จะรับอย่างไร

.

สพ.ญ.อมรรัตน์ จิตประวัติ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า คิดว่ามีความเป็นไปได้ เพราะเราจะมีการทำหมันให้ฟรีด้วยสำหรับกรณีที่มาทำไมโครชิพกับเรา เราจะเปิดทำหมันให้ฟรี ดังนั้น ก็เปรียบเสมือนกับการแลกกับการทำไมโครชิพเพื่อที่ว่าจะได้แก้ปัญหาตรงนี้ด้วย คือทุกอย่างฟรีหมด เหลือแค่ว่าคุณอาจจะต้องมีความรับผิดชอบตรงนี้ ก็คิดว่าอาจจะเป็นไปได้แต่ก็ต้องสอบถามความคิดเห็นอีกครั้ง

.

 

 

SOUTH : นครยะลา เร่งจัดระเบียบสุนัขจรจัด เตรียมฝังไมโครชิพในสัตว์เลี้ยง

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ