skip to Main Content

SOUTH : ผอ.การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง แนะนำเกษตรกรชาวสวนยาง บริหารจัดการผลผลิตยางพารา ให้สามารถตรึงราคายางในตลาดในระดับที่สูง ไม่ควรประมาทและควรดูแลหน้ายาง ควรกรีดยางอย่างน้อย วันเว้นวัน ไม่ควรกรีดทุกวัน เนื่องจากอาจจะทำให้เปลือกยาง หรือ หน้ายางแห้ง

.

จากสถานการณ์ราคายางพารา ที่พุ่งสูงขึ้นในรอบหลายปีที่ผ่านมา ทำให้เกษตรกรชาวสวนยาง มีกำลังใจและยิ้มได้อีกครั้ง โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคายางสูงขึ้นในขณะนี้ เป็นผลพวงมาจากมาตรการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศ เช่น โครงการนำยางพารา มาทำถนนและอุปกรณ์ช่วยเพิ่มความปลอดทางถนน  และ ความต้องการของตลาดโลก โดยเฉพาะโรงงานผลิตล้อยางรถยนต์ รวมทั้งการเร่งผลิตถุงมือยาง ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

.

นอกจากนี้ ในปี 2564 กยท.ตั้งเป้าลดพื้นที่การโค่นยางจาก 4 แสนไร่ เหลือ 2 แสนไร่ โดยในจำนวน 2 แสนไร่ ส่งเสริมให้ปลูกไม้ยืนต้น หรือ พืชเศรษฐกิจ โดยจะให้ทุน ไร่ละ 16,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง

.

นายสุรชัย บุญวรรโณ ผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท.เขตภาคใต้ตอนล่าง เปิดเผยว่า แม้ว่าขณะนี้ราคายางพารา จะอยู่ในระดับที่ชาวเกษตรกรชาวสวนยางพอใจ แต่ไม่ควรนิ่งนอนใจกับแนวโน้มสถานการณ์ราคายาง ที่อาจไม่มีความแน่นอน เนื่องจากปัจจัยราคา รัฐบาลไม่สามารถกำหนดราคาได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการซื้อ ของตลาดโลก และอัตรารวมทั้งปริมาณของการใช้ยางพาราของแต่ละประเทศด้วย

.

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรชาวสวนยาง ไม่ควรประมาทและควรดูแลหน้ายาง ควรกรีดยางอย่างน้อย วันเว้นวัน หรือ กรีด 2 วัน เว้น 1 วัน ไม่ควรกรีดทุกวัน เนื่องจากอาจจะทำให้เปลือกยาง หรือ หน้ายางแห้ง ทำให้ต้นยางไม่สามารถให้ผลผลิตน้ำยางพาราได้ เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง ได้เร่งสร้างความเข้าใจให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เขตรับผิดชอบ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

.

การยางแห่งประเทศไทย

SOUTH : ผอ.การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง แนะนำเกษตรกรชาวสวนยาง บริหารจัดการผลผลิตยางพารา

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ