skip to Main Content

SOUTH : ผู้ว่าฯนราธิวาส เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนถูกภัยน้ำท่วม 9 อำเภอ 115 หมู่บ้าน มีผู้ประสบภัยกว่า 6,000 ครัวเรือน หลังระดับน้ำในแม่น้ำโก-ลก ล้นตลิ่งต่อเนื่อง ล่าสุดสูงกว่าตลิ่ง 97 เซนติเมตร ต้องขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด

.

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.63 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนราธิวาส ได้รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 9 อำเภอ 115 หมู่บ้าน 3 ชุมชน ผู้ประสบภัย 25,745 คน 6,078 ครัวเรือน และมีบ้านเรือนเสียหายบางส่วน 1 หลัง อยู่ในพื้นที่อำเภอบาเจาะ ส่วนการสนับสนุนและการให้ความช่วยเหลือ มีทั้งเรือท้องแบน เรือไฟเบอร์กลาส ถุงกระสอบบรรจุทราย

.

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้สั่งการให้จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้ความช่วยเหลือและเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ประสบภัย

.

ทั้งนี้ สถานการณ์ปริมาณน้ำในลุ่มน้ำสายหลักของจังหวัดนราธิวาส ลุ่มน้ำสายบุรี ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนลุ่มน้ำบางนราและลุ่มน้ำโก-ลก อยู่ในเกณฑ์ล้นตลิ่ง สภาพอากาศปัจจุบันมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมจังหวัดนราธิวาส และบริเวณใกล้เคียง และตอนบนของประเทศมาเลเซีย คลื่นลมในทะเลมีกำลังแรงตลอดช่วง ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ประชาชนและชาวเรือติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดต่อไป

ขณะที่ระดับน้ำจากคลองบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส ไหลลงมาสมทบที่แม่น้ำโก-ลก อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นชั่วโมงละ 1-2 เซนติเมตร ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโก-ลกสูงกว่าตลิ่งประมาณ 97 เซนติเมตร ชาวบ้านมีการนำเรือออกมาใช้เพื่อเดินทางขึ้นฝั่ง โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอสุไหงโก-ลก และเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ดูแลช่วยเหลือ และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

.

ด้านนางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนที่ประสบภัย ที่ขณะนี้ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก จำนวน 8 ชุมชน ประมาณ 500 คน ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง พร้อมมอบหมายกองสวัสดิการสังคมและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ดูแลผู้ประสบภัยด้วย

SOUTH : ผู้ว่าฯนราธิวาส เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนถูกภัยน้ำท่วม 9 อำเภอ 115 หมู่บ้าน

Back To Top
×Close search
Search