skip to Main Content

SOUTH : ผู้ว่าฯ ยะลา สั่ง ทุกอำเภอ เตรียมความพร้อมป้องกัน รับมือ สถานการณ์ฝนตกหนัก พร้อมเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวัง

.

สืบเนื่องจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้มีประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 1 (69/2563)  เรื่อง ฝนตกหนักภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง มีผลกระทบช่วงวันที่ 25-28 พ.ย 63 ลงวันที่ 23 พ.ย 63 ว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีน จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณใกล้เกาะบอร์เนียว ประทศมาเลเซีย ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2563 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตั้งแต่จังหวัดชุมพร ลงมาถึงจังหวัดนราธิวาส มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณจังหวัดดังกล่าว ระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก และปริมาณน้ำฝนตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง นั้น

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ผู้ว่าราชการ จ.ยะลา  ระบุว่า จากประกาศแจ้งเตือนดังกล่าว กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา ได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ คือ พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ประกอบด้วย อำเภอเบตง ธารโต บันนังสตา กรงปีนัง และอำเภอกาบัง พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง บริเวณแม่น้ำปัตตานี อำเภอเมืองยะลา บริเวณคลองละแอ อำเภอยะหา และแม่น้ำสายบุรี พื้นที่อำเภอรามัน

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันรับมือสถานการณ์ที่ อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ ในช่วงวันที่ 23-28 พฤศจิกายน 2563 จังหวัดยะลา ได้มีหนังสือแจ้งไปยังนายอำเภอทุกอำเภอ/ผู้อำนวยการอำเภอ นายกเทศมนตรีนครยะลา นายกเทศมนตรีเมืองเบตง นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก/ผู้อำนวยการท้องถิ่น โดยเน้นย้ำให้ดำเนินการ ติดตามเฝ้าระวังสภาพอากาศ และสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่เสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม หรือพื้นที่เกิดน้ำท่วมบ่อย โดยให้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ เครื่องมือให้พร้อมในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยประชาชนให้ดำเนินการในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ อาทิ สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายอาสาสมัคร จิตอาสา โดยให้ความสำคัญกับการส่งข้อมูล การแจ้งเตือนถึงประชาชนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ต่อเนื่อง และทั่วถึง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัย ช่องทางการแจ้งข้อมูล การขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากเกิดสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่ ให้รายงานสถานการณ์พร้อมผลการปฏิบัติให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาทราบทันที

 

SOUTH : ผู้ว่าฯ ยะลา สั่ง ทุกอำเภอ เตรียมความพร้อมป้องกัน รับมือ สถานการณ์ฝนตกหนัก พร้อมเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวัง

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ