skip to Main Content

SOUTH : ฝ่ายบริหารไวท์แชนแนล ขอขอบคุณทาง จ.นราธิวาส ที่เห็นถึงความสำคัญองค์กรสื่อในพื้นที่ ในการสร้างภูมิคุ้มกันการฉีดวัคซีนโควิด-19
.
วันนี้ที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่อาคารอเนกประสงค์ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ “คืนรอยยิ้ม ประเทศไทย” บรรยากาศฉีดวัคซีนโควิด-19 เต็มไปด้วยบุคลากรที่มีความจำเป็น เสี่ยงต่อการใช้ชีวิตในพื้นที่แพร่ระบาดโควิด-19 โดยมีผู้มาใช้บริการฉีดวัคซีนหลายร้อยคน ซี่งเป็นนโยบายของจังหวัดนราธิวาส ที่พยายามเร่งฉีดวัคซีนให้ทุกคนอย่างทั่วถึง
.
ทางจังหวัดนราธิวาส และสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ให้โอกาสองค์กรสื่อมวลชนในพื้นที่หลายแขนง และไวท์แชนแนลเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับโอกาสนี้ โดยนายมัรวาน อะห์หมัดบัสลาน รวมถึงพนักงานไวท์บางส่วน ได้ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันต้านโควิด-19 ไปแล้ว และประชาชนทั่วไปรอการจัดสรรค์จัดหาวัคซีน สามารถฉีดได้ทั่วถึงในเวลาอันใกล้นี้เช่นเดียวกัน
#หนุ่มภาคใต้

SOUTH : ฝ่ายบริหารไวท์แชนแนล ขอขอบคุณทาง จ.นราธิวาส

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ