skip to Main Content

SOUTH : หนุนท่องเที่ยว บ่อน้ำร้อนนากอ ที่เบตง มีทั้งน้ำร้อน น้ำตก บ่อเด็ก

 

.

บ่อน้ำร้อนนากอ อ.เบตง จ.ยะลา เริ่มเป็นที่รู้จักทั้งในและนอกพื้นที่ นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสกว่า 300 คนต่อวัน คาดจะสูงขึ้นอีกเท่าตัว หลังปลดล็อกโควิด-19 ขณะที่ชาวบ้านนำสินค้ามาขาย กระจายรายได้สู่ชุมชน

.

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่า ตามที่ ศอ.บต.ได้มีการผลักดันและขับเคลื่อนโครงการสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งอำเภอเบตงก็เป็นหนึ่งในโครงการเมืองต้นแบบที่มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแบบพึ่งพาตนเอง โดยเฉพาะในพื้นที่ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีธรรมชาติสวยงาม มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความอุดมสมบูรณ์ของพืชนานาชนิด จึงเป็นต้นทุนที่เหมาะสมต่อการพัฒนา

.

เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวอีกว่า ศอ.บต. ได้สนับสนุนโครงการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวชุมชน บ่อน้ำร้อน บ้านนากอ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับการฟื้นฟู ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่มีอาชีพ มีรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ จากการค้าขายของพื้นที่บ้าน และสินค้าที่ระลึก ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือน ที่จะนำไปสู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วประเทศ ให้รู้รับถึงความมหัศจรรย์ของพื้นที่ต่อไป

.

ด้านนายซูไฮมี มีนา กรรมการกลุ่มบ่อน้ำร้อนนากอ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เปิดเผยถึงความคืบหน้าของแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนนากอว่า ตั้งแต่เริ่มเปิดอย่างเป็นทางการนั้นทำให้มีนักท่องเที่ยวเริ่มรู้จักและเข้ามาสัมผัสกับพื้นที่มากขึ้น และหลังจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 คลี่คลายลง ก็มีนักท่องเที่ยว ทั้งในและนอกพื้นที่เข้ามาเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงวันหยุดราชการจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกว่า 300 คนต่อวัน และคาดว่าหลังจากนี้ถ้ามาตรการปลดล็อกประเทศจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวกว่าเท่าตัว

 

นายซูไฮมี มีนา เปิดเผยอีกว่า นอกจากนี้ชาวบ้านในพื้นที่ได้นำสินค้ากว่า 10 ร้านมาขายและมีภูมิปัญญาชาวบ้านที่กลุ่มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น จานจากกาบหมากมาเป็นภาชนะใส่อาหาร ไม้กวาด กาแฟ และนำไม้ไผ่มาสร้างเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง พร้อมนำต้นไผ่ ที่ ศอ.บต. สนับสนุนมาปลูกบริเวณโดยรอบแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนให้กับคนพื้นที่

 

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้มีการทำวิจัยยาสมุนไพรของชาวโอรังอัสลี (ชนเผ่ามานิ) ที่มีสรรพคุณเป็นยาบำรุงร่างกาย ให้ผ่านกระบวนการอย่างถูกต้อง เพื่อยกระดับให้เป็นสินค้าท้องถิ่นภายในชุมชน และสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชาวโอรังอัสลี อีกด้วย

.

“โครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ่อน้ำร้อนบ้านนากอ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเมืองต้นแบบ จากเดิมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีสภาพทรุดโทรม โดยมีการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยสนับสนุนจาก ศอ.บต.และส่วนราชการในพื้นที่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต และการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ รวมไปถึงสัมผัสวิถีชีวิตของประชาชนชนเผ่ามานิ หรือโอรังอัสรี ซึ่งได้มีการเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา”

.

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้มีจุดเด่น คือมีบ่อน้ำร้อนแช่ขา บ่อน้ำอุ่นให้เด็กๆ ได้ลงเล่น ตลอดจนมีธารน้ำตกซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้กัน ถือว่ามาที่เดียวได้เล่นน้ำตกและบ่อน้ำร้อน นอกจากนี้ ศอ.บต. ได้สนับสนุนการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน คือโดยนำความโดดเด่นของพื้นที่มาเป็นจุดขายการท่องเที่ยววิถีชุมชนที่จะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ และอาชีพอย่างยั่งยืนต่อไป.

SOUTH : หนุนท่องเที่ยว บ่อน้ำร้อนนากอ ที่เบตง มีทั้งน้ำร้อน น้ำตก บ่อเด็ก

Back To Top
×Close search
Search