skip to Main Content

SOUTH : โรงเรียนบ้านยะรม เปิดตัวกลุ่มสตรีสร้างการดี และจัดเสวนาชายามบ่าย แถมไอเดียเก๋ เสริฟท์ชาหม่อนในรูปแบบ Afternoon Tea อย่างหรู พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาหม่อน รองรับสนามบินเบตง

.

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563  โรงเรียนบ้านยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้จัดกิจกรรม Press Conference & Community Day   ยะรมพบสื่อมวลชน สานสัมพันธ์ชุมชน และเสวนาชายามบ่าย โดยมี นายณรงค์  ดูดิง  ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เป็นประธานเปิดงานและมอบป้ายเปิดตัวกลุ่มอาชีพสตรีสร้างการดีที่จัดตั้งขึ้นโดยโรงเรียนบ้านยะรม  ซึ่งมีพันจ่าโทอนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง นายอำเภอเบตง พร้อมแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนในท้องถิ่นร่วมงานอย่างคับคั่ง

.

นายณรงค์ ดูดิง  กล่าวว่า วันนี้ต้องขอชื่นชม โรงเรียนบ้านยะรมที่เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาเมืองเบตงด้วยการขยายผลองค์ความรู้สู่ชุมชนด้วยการก่อตั้งกลุ่มอาชีพสตรีสร้างการดี  อันเป็นกลุ่มอาชีพผู้ปกครองนักเรียนเพื่อเสริมรายได้และสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  นับว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่ยั่งยืนอีกรูปแบบหนึ่ง  ต้องขอขอบคุณ อบต.ยะรม ที่อุดหนุนงบประมาณ เพื่อสร้างกลุ่มอาชีพสตรีสร้างการดีของโรงเรียนบ้านยะรม จนในวันนี้สามารถบริการชายามบ่ายให้พวกเราได้ชิมชาใบหม่อน ขอขอบคุณกลุ่มสตรี ผู้ปกครองนักเรียนและคณะครู ที่ทุ่มเทและเสียสละเวลาในการร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน เปิดเป็นร้านบริการชาของโรงเรียน อันเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงบูรณาการที่สำคัญของลูกๆนักเรียนโรงเรียนบ้านยะรมแห่งนี้  รวมทั้งขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้รวมทั้งขอให้กำลังใจ แก่ท่านผู้บริหาร คณะครู บุคลากร กลุ่มสตรี ผู้ปกครองนักเรียน ในการเดินหน้าพัฒนานักเรียนของเราให้มีคุณภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของยุคศตวรรษที่ 21 นี้

.

ด้านนางสาวซารีนา  เจ๊ะโด  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยะรม กล่าวว่ากิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย  การเปิดตัวกลุ่มอาชีพสตรีสร้างการดี และร้านชายะรมทีรูม ร้านน้ำชายามบ่ายในโรงเรียนที่ดำเนินการโดยมีกลุ่มอาชีพสตรีสร้างการดี คณะครูและนักเรียนเป็นผู้ดูแลกิจการ   กิจกรรมการเลี้ยงชายามบ่ายในรูปแบบ Afternoon Tea   กิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ “ติดปีกการศึกษา พาเบตงบินสู่อนาคต” และกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ โดยทางโรงเรียนบ้านยะรมได้เชิญพี่น้องสื่อมวลชนมาร่วมทำข่าวในครั้งนี้อีกด้วย จึงได้จัดเป็นรูปแบบการพบสื่อมวลชนอีกทางหนึ่ง เป้าหมายของการจัดกิจกรรมในวันนี้ คือการที่ได้เปิดรั้วโรงเรียนบ้านยะรม พร้อมๆกับการเปิดโลกทัศน์ให้ครู นักเรียน และชุมชนยะรม ร่วมกระตุ้นให้เกิดความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ โดยเฉพาะการเปิดบริการท่าอากาศยานเบตง ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนบ้านยะรมแห่งนี้  โดยทางโรงเรียนได้บูรณาการงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลยะรมที่ให้งบอุดหนุนโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพแปรรูปใบหม่อนเสริมรายได้ และงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ในส่วนของงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

 

ขอบคุณ BETONG NEWS

SOUTH : โรงเรียนบ้านยะรม เปิดตัวกลุ่มสตรีสร้างการดี

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ