skip to Main Content

สเปน แคนาดา ร่วมกับพันธมิตรยุโรปยุติส่งออกอาวุธให้ตุรกี หวั่นนำไปใช้ปฏิบัติการในซีเรีย

สเปนในฐานะผู้ส่งอาวุธรายใหญ่ไปยังตุรกีกล่าวในวันอังคารเข้าร่วมกับฝรั่งเศสและเยอรมนียุติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้อังการาเนื่องจากการใช้ปฏิบัติการทางทหารทางตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรีย

รัฐบาลสังคมนิยมสเปนเรียกร้องตุรกีให้ “ยุติปฏิบัติการทางทหารในทันที” โดยระบุว่า “ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นภัยต่อเสถียรภาพในภูมิภาค” ทำให้จำนวนผู้ลี้ภัยเพิ่มขึ้นและคุกคามความสมบูรณ์ของดินแดนซีเรีย

กระทรวงการต่างประเทศสเปนกล่าวในแถลงการณ์ว่า “ในความร่วมมือกับพันธมิตรสหภาพยุโรป สเปนจะปฏิเสธใบอนุญาตส่งออกยุทโธปกรณ์ชุดใหม่ในอนาคตที่อาจถูกนำไปใช้ในปฏิบัติการในซีเรีย” และว่า “ความกังวลอันชอบธรรมทางกฎหมายของตุรกีเกี่ยวกับความมั่นคงต้องได้รับการแก้ไขโดยกระบวนการทางการเมืองและการทูตเท่านั้น”

สเปนเป็นผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่อันดับ 5 ของตุรกีระหว่างปี 2551 ถึง 2561 ตามหลังสหรัฐ, เกาหลีใต้, เยอรมนี และอิตาลี ตามข้อมูลของสถาบันวิจัยสันติภาพสตอกโฮล์ม

ก่อนหน้านี้ในวันอังคาร โดมินิค ร็อบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษกล่าวว่า “ลอนดอนจะระงับใบอนุญาตส่งออกอาวุธไปยังตุรกีในบรรดารายการที่อาจถูกนำไปใช้ปฏิบัติการในซีเรีย”

หลายประเทศจากสหภาพยุโรปรวมถึงฝรั่งเศสและเยอรมนีก็ประกาศมาตรการเช่นเดียวกันนี้แล้ว

ล่าสุดแคนาดาประกาศยุติใบอนุญาตส่งออกสินค้าล็อตใหม่ไปยังตุรกีชั่วคราวโดยเฉพาะยุทโธปกรณ์ทางทหาร

กระทรวงการต่างประเทศแคนาดากล่าวในแถลงการณ์ว่า “แคนาดาประณามอย่างหนักแน่นต่อปฏิบัติการทางทหารของตุรกีในซีเรีย”

“การกระทำเพียงฝ่ายเดียวของตุรกีเสี่ยงที่จะทำลายเสถียรภาพภูมิภาคที่เปราะบางอยู่แล้ว ทำให้สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมแย่ลง และทำให้ความคืบหน้าของพันธมิตรนานาชาติต่อต้านไอเอสถอยหลัง ซึ่งตุรกีก็เป็นสมาชิกพันธมิตรนี้ด้วย”

ออตตาวาส่งออกอาวุธให้ตุรกีมูลค่าประมาณ 116 ล้านดอลลาร์แคนาดา (ราว 2,671.59 ล้านบาท) ในปี 2561 ตามรายงานของกระทรวงการต่างประเทศแคนาดา

ที่มา : ALARABIYA

 

สเปน แคนาดา ร่วมกับพันธมิตรยุโรปยุติส่งออกอาวุธให้ตุรกี หวั่นนำไปใช้ปฏิบัติการในซีเรีย

Back To Top
×Close search
Search