skip to Main Content

WHITEINFO : ทานเผ็ดมากเกินไปอันตราย

การทานอาหารที่มีรสเผ็ดมากๆ เกินไป ส่งผลให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุต่างๆ ในร่างกาย เนื่องจากในพริกมีสารแคปไซซินซึ่งทำให้เกิดอาการแสบร้อน การทานเผ็ดมากเกินไปเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง
.
▪ระคายเคืองกระเพาะอาหาร
การทานอาหารรสเผ็ดทำให้กระเพาะอาหารเกิดการระคายเคือง อาจทำให้เกิดการแสบร้อนท้องได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการโรคกระเพาะอาหารอยู่แล้ว จะยิ่งรู้สึกแสบท้องมากขึ้น
▪กรดไหลย้อน
ความเป็นกรดในพริกอาจเพิ่มกรดในกระเพาะอาหาร กระตุ้นให้เกิดอาการกรดไหลย้อนขึ้นมาได้
▪ท้องเสีย
สารแคปไซซินในพริกมีฤทธิ์ทำให้เกิดการระคายเคืองในกระเพาะอาหาร และร่างกายไม่สามารถย่อยสารแคปไซซินได้อย่างสมบูรณ์ จึงต้องขับออกมาในรูปแบบการขับถ่าย
▪โรคหัวใจ
รสเผ็ดจะช่วยทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายทำงานมากขึ้น และมีผลให้หัวใจทำงานหนักมากขึ้น ไม่เป็นผลดีต่อผู้ที่เป็นโรคหัวใจ และทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
▪ท้องอืด ท้องเฟ้อ
เมื่อทานอาหารรสเผ็ดจัดมากเกินไป จะเกิดกรดในกระเพาะ และถ้ามีกรดมากก็จะทำให้เกิดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แสบท้อง ปวดท้อง
▪โรคอ้วน
รสเผ็ดช่วยให้เจริญอาหาร ดังนั้น ถ้าเผลอทานอาหารมากเกินไป ก็จะส่งผลให้อ้วนตามมาได้
.
ไม่ว่าจะชอบทานเผ็ดมากแค่ไหนแต่เพื่อสุขภาพที่ดี ควรปรุงรสชาติเผ็ดให้อยู่ในระดับที่พอดี ไม่เผ็ดมากจนเกินไป หากทานแล้วรู้สึกทรมาน แสบท้อง แสบปาก ควรหยุดทานแล้วดื่มน้ำเพื่อลดการระคายเคืองจากพริก

 

ที่มา : รพ.ศิครินทร์

WHITEINFO : ทานเผ็ดมากเกินไปอันตราย

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ