skip to Main Content

WHITEINFO : บริหารสมองป้องกันอัลไซเมอร์

มาลองฝึกสมอง ด้วย Stroop Test กันเถอะ

Stroop Test หรือ The Stroop Color and Word Test : SCWT เป็นการทดสอบสนุกๆที่ช่วยในการประเมินความสามารถในการทำงานของสมองในด้านการแยกแยะสิ่งรบกวนต่างๆ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน อาทิเช่น การทดสอบสีและคำ การประเมินความมากน้อยของตัวเลข การระบุทิศทางในทางตรงกันข้าม เป็นต้น

Stroop Test เล่นยังไง?

ในการทดสอบ Stroop ผู้ทดสอบจะต้องตอบคำตอบเป็นชื่อสีที่เห็น โดยที่สีนั้นจะไม่สอดคล้องกับคำศัพท์ที่โชว์ ตัวอย่างเช่น คำว่า “สีแดง” ถูกพิมพ์ด้วยหมึกสีเขียว คำตอบที่ถูกต้องสำหรับการทดสอบคือ สีเขียว เป็นต้น

Stroop test นี้มีความสำคัญยังไง?

การฝึกยับยั้งตัวแปรแทรกแซงจากความหมายสีของคำศัพท์ เราเรียกกระบวนการนี้ว่า Stroop Effect โดยในปัจจุบันมีรายงานว่า แบบทดสอบนี้สามารถใช้วัดกระบวนการการรับรู้ที่หลากหลาย (Multiple Cognitive Functions) และกระบวนการรับรู้อื่นๆ ได้อีกด้วย ได้แก่ ความเร็วทางสมองในการประมวลผล และ/หรือหน่วยความจำในการทำงาน

Stroop test ช่วยฝึกสมองได้อย่างไร?

เป็นตัวทดสอบที่ช่วยบ่งชี้ความสามารถในการทำงานประสานกันของสมองส่วนหน้า ทั้งซีกซ้ายและซีกขวา ซึ่งหากมีการฝึกฝนบ่อยๆ จะสามารถช่วยปรับปรุงเรื่องของประสาทสัมพันธ์ ช่วยพัฒนาเรื่องความทรงจำ ให้สามารถจดจำสิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงยังช่วยฟื้นฟูความทรงจำในคนวัยผู้ใหญ่หรือวัยชราได้อีกด้วย

ที่มา : bnhhospital.com

 

WHITEINFO : บริหารสมองป้องกันอัลไซเมอร์

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ