skip to Main Content

WHITEINFO : งวดนี้เงินเข้าสองเด้ง รีบตรวจสอบสิทธิ รอรับ 3,600 บาท เงินเข้าวันไหน แล้วใครมีสิทธิได้บ้าง

อัพเดทแล้ว “เงินอุดหนุนบุตร” กรกฎาคม 2563 งวดนี้เงินเข้าสองเด้ง รีบตรวจสอบสิทธิ รอรับ 3,600 บาท เงินเข้าวันไหน แล้วใครมีสิทธิได้บ้าง

เตรียมตัวเฮกันได้เลย สำหรับกลุ่มผู้มีสิทธิรับ “เงินอุดหนุนบุตร” หรือ “เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” ที่เฝ้ารอเงินเยียวยา 3,000 บาท ตามมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งได้ไฟเขียวจากครม.​ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม ให้จ่ายเงินเยียวยา 3,000 บาท (1,000 บาท 3 เดือน) แก่ “กลุ่มเปราะบาง” ได้แก่

1) เด็กแรกเกิด-6 ปี จากครัวเรือนยากจน ไม่เกิน 1,451,468 คน

2) ผู้สูงอายุ ไม่เกิน 9,664,111 คน

3) ผู้พิการ ไม่เกิน 2,027,500 คน

สายด่วน พม. 1300 แจ้งเกี่ยวกับวันโอนเงิน และจำนวนเงินที่แน่ชัด ก็ได้คำตอบชัดเจนแล้วว่า เงินเยียวยาจะเข้ารวดเดียว 3,000 บาท โอนเข้าบัญชีที่ใช้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดอยู่เดิม ในวันที่ 20 ก.ค.63

นั่นเท่ากับว่า เดือนกรกฎาคม 2563 ผู้ปกครองของเด็กที่ได้รับสิทธิ จะต้องตรวจสอบเงินโอนเข้า 2 ครั้งด้วยกัน ได้แก่

– 10 กรกฎาคม :  เงินโอนเข้า 600 บาท (หรือมากกว่า หากได้รับเป็นครั้งแรกและได้รับย้อนหลังตามสิทธิของเด็ก)

– 20 กรกฎาคม :  เงินโอนเข้า 3,000 บาท ตามมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง

แต่ต้องย้ำกันอีกครั้ง ว่า เงินเยียวยา 3,000 บาท ที่รัฐบาลจะโอนให้ในครั้งนี้ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์​ ในฐานะต้นสังกัด ผู้ทำรายชื่อส่งมอบแก่กระทรวงการคลัง ให้กรมบัญชีกลางทำการโอนเงินนั้น จะยึดข้อมูลอัพเดท ณ​ เดือน พ.ค.63 ในการส่งรายชื่อ ดังนั้น ใครที่เคยได้รับเงินอุดหนุนบุตรในเดือน พ.ค. 63 มาแล้ว ก็เป็นอันสบายใจ และรอรับเงินสองเด้งดังกล่าวได้เลย

ส่วนใครที่รายชื่อยังไม่ได้รับการโอนเงินภายในเดือน พ.ค.63 มาก่อน ก็จะต้อง “ทำใจ” เพราะแปลว่า รายชื่อของบุตรหลานท่าน ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบของภาครัฐ

แต่ยังมี กลุ่มที่พอลุ้นได้ คือ กลุ่มที่รายชื่ออาจจะอนุมัติแล้ว แต่ยังส่งเรื่องไม่ทัน หรือกลุ่มที่ต้องยื่นเอกสาร/ข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งเป็นผลให้รายชื่อเข้าไปอยู่ในกลุ่ม พ.ค.63 ไม่ทันนั้น อาจมีลุ้นได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาทในครั้งนี้ด้วย!

อย่างไรก็ตาม อีกหนึ่งเรื่องที่อาจยังมีคนไม่ทราบนั่นคือ เงินเยียวยาก้อนนี้เป็นสิทธิที่มอบให้แก่ “เด็ก” ฉะนั้น แม้ว่า ผู้ปกครองจะได้รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน , เยียวยาเกษตรกร หรือช่วยเหลือจากประกันสังคมแล้ว ก็ยังมีสิทธิรับเงินก้อนนี้อยู่ดี หากว่า มีคุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม สำหรับใครที่หมดสิทธิจากการรับเงินเยียวยา 3,000 บาทนี้ ก็อย่าเพิ่งเสียใจ เพราะ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวยากจน สำหรับเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบัตรนั้น สามารถสมัครลงทะเบียนได้ตลอด โดยเด็กและผู้ปกครองที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จะได้รับคนละ 600 บาทต่อเดือน เริ่มตั้งแต่แรกเกิดเรื่อยไปจนถึงอายุ 6 ปี (ได้รับเงินย้อนหลังตามสิทธิที่ควรจะได้รับด้วย)

เปิดวิธีลงทะเบียน ‘เงินอุดหนุนบุตร’ รับเงิน 600 บาท ตั้งแต่เด็กแรกเกิด-6 ปี

สำหรับ รอบการโอนเงินอุดหนุนบุตร 600 บาทที่รัฐจะโอนให้เป็นประจำทุกเดือนนี้ สำหรับในปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563) กรมบัญชีกลาง ได้ระบุ ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากดูตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไปจะมีกำหนดเวลาดังนี้

รอบการโอนเงินอุดหนุนบุตร เดือนละ 600 บาท

กรกฎาคม 2563 :  โอนเงินวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

สิงหาคม 2563 :  โอนเงินวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563

กันยายน 2563 :  โอนเงินวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563

 

ที่มา : โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด , กรุงเทพธุรกิจ

WHITEINFO : งวดนี้เงินเข้าสองเด้ง รีบตรวจสอบสิทธิ รอรับ 3,600 บาท เงินเข้าวันไหน แล้วใครมีสิทธิได้บ้าง

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ