White Channel

วิธีก้าวข้ามความทุกข์ยาก

วิธีก้าวข้ามความทุกข์ยาก

1.ให้รำลึกไว้เสมอว่าทุกความทุกข์ยากล้วนเป็นบททดสอบ

2.รำลึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ ด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺ

3.กลับมาสู่พระองค์ พระองค์คือศูนย์กลางของทุกสิ่ง

4.ไม่หมดหวังในความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า

5.วิงวอนขอดุอาอฺต่อพระองค์อย่างต่อเนื่อง ให้คลายจากความทุกข์ยาก

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ