skip to Main Content
การกำหนดของอัลลอฮฺ
8 ธันวาคม 2019

การกำหนดของอัลลอฮฺ

22. ไม่มีเคราะห์กรรมอันใดเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ และไม่มีแม้แต่ในตัวของพวกเจ้าเอง เว้นแต่ได้มีไว้ในบันทึกก่อนที่เราจะบังเกิดมันขึ้นมา แท้จริงนั่นมันเป็นการง่ายสำหรับอัลลอฮ (*1*) (1) สิ่งที่เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้เช่น เคราะห์กรรมต่าง ๆ เป็นต้นว่าความแห้งแล้ง แผ่นดินไหว การสูญเสียพืชผล การเจ็บไข้ได้ป่วย ความยากจน และการสูญเสียลูกหลานญาติพี่น้อง ทั้งหมดนี้ไ…

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search