skip to Main Content
ความเอาใจใส่ของชนรุ่นก่อน(สะลัฟ)ในเรื่องความผิด
8 ธันวาคม 2019

ความเอาใจใส่ของชนรุ่นก่อน(สะลัฟ)ในเรื่องความผิด

หนึ่งในความเอาใจใส่ของชนรุ่นก่อน (ชาวสะลัฟ) ในเรื่องความผิด คือคำกล่าวที่ว่า “ถ้าหากบาปมันมีกลิ่นแล้ว แน่นอนคงไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ฉันเลย”#อ.บุคอรี อั๊ลการีมี

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search