skip to Main Content
ดุอาอฺที่ขอให้ครอบครัวของเราได้ประสบแต่สิ่งดีงาม
28 ตุลาคม 2019

ดุอาอฺที่ขอให้ครอบครัวของเราได้ประสบแต่สิ่งดีงาม

ดุอาอฺที่ขอให้ครอบครัวของเราได้ประสบแต่สิ่งดีงาม โอ้พระผู้เป็นเจ้าของเราโปรดประทานสิ่งดีงามทั้งในโลกนี้และโลกหน้าให้กับเราด้วยเถิดและโปรดคุ้มครองเราให้รอดพ้นจากการลงโทษของไฟนรก #ดุอาอฺของท่านนบีมุฮัมมัด ซ.ล.

อ่านต่อ
แต่งงานแล้ว สามีไม่จำเป็นต้องเชื่อฟังภรรยาเลยหรือ ?
23 มีนาคม 2018

แต่งงานแล้ว สามีไม่จำเป็นต้องเชื่อฟังภรรยาเลยหรือ ?

คำถาม : แต่งงานแล้ว สามีไม่จำเป็นต้องเชื่อฟังภรรยาเลยหรือ ? ตอบโดย อ.รอซิกีน อีซา, อ.อับดุลวาเฮด หวังประโยชน์ รายการกิตาบุลลอฮฺและซุนนะฮฺ 22 01 2561 id: 10037

อ่านต่อ
Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ