skip to Main Content
ขอพระองค์ประทานความอดทน
24 กรกฎาคม 2019

ขอพระองค์ประทานความอดทน

250. และเมื่อพวกเขาได้ออกไปประจัญหน้ากับญาลูต และไร่พลของเขาแล้ว พวกเขาก็กล่าวว่า โอ้พระเจ้าของพวกข้าพระองค์โปรดทรงประทานความอดทนให้แก่พวกข้าพระองค์ด้วยเถิด และโปรดทรงให้มั่นคงซึ่งเท้าของข้าพระองค์ และโปรดทรงช่วยพวกข้าพระองค์ให้ชนะเหนือพวกปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย

อ่านต่อ
บททดสอบความอดทน
23 กรกฎาคม 2019

บททดสอบความอดทน

20.และเราได้ทำให้บางคนในพวกเจ้าเป็นการทดสอบแก่อีกบางคน(*2*) เพื่อดูว่าพวกเจ้าจะอดทนไหม ? และพระเจ้าของเจ้านั้นทรงเห็นทุกอย่าง (2) คืออัลลอฮ์ทรงทดสอบคนรวยให้จนลง คนมีเกียรติให้ตกต่ำลง และคนมีสุขภาพดีให้เจ็บป่วย สิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นการทดสอบความอดทนของพวกเจ้า และการอีมานของพวกเจ้า ว่าพวกเจ่าจะขอบคุณหรือเนรคุณ  

อ่านต่อ
อดทนแล้วได้อะไร ?
9 พฤศจิกายน 2018

อดทนแล้วได้อะไร ?

  สิ่งที่ได้รับจากการอดทนต่อบททดสอบ ลบล้างความผิด ยกเกียรติในวันอาคีเราะฮฺ นำไปสู่การกลับเนื้อกลับตัว ทำให้รู้สิ่งที่มนุษย์นั้นละเมิดต่อพระองค์  

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search