skip to Main Content
เมื่อต้องประสบกับเรื่องไม่ดี จงมองในด้านที่สดใส
22 ธันวาคม 2019

เมื่อต้องประสบกับเรื่องไม่ดี จงมองในด้านที่สดใส

หากชีวิตคุณต้องประสบกับเรื่องไม่ดี ก็จงมองในด้านที่สดใส ถ้ามีใครส่งน้ำมะนาวเปรี้ยว ๆ มาให้ ก็จงเติมน้ำตาลลงไปอีกกำมือหนึ่ง และหากมีใครส่งงูร้ายมาเป็นของขวัญให้คุณ ก็จงเก็บหนังที่มีค่าของมันไว้และละทิ้งส่วนที่เหลือเสีย #เรื่อง “เปลี่ยนน้ำมะนาวให้เป็นเครื่องดื่มอันชื่นใจ” (เขียนโดย เชคอาอฎ อัลก็อรนีย์)

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search