skip to Main Content
ดุอาอฺคู่ครองขอให้กัน
26 ตุลาคม 2019

ดุอาอฺคู่ครองขอให้กัน

ดุอาอฺคู่ครองขอให้กัน โอ้อัลลอฮฺขอพระองค์ประทานความจำเริญให้แก่ฉันในครอบครัวของฉัน และโปรดประทานความจำเริญให้แก่ครอบครัวของฉันในตัวของฉัน โอ้อัลลอฮฺขอพระองค์โปรดประทานริสกีให้แก่พวกเขาผ่านฉันและโปรดประทานริสกีให้แก่ฉันผ่านพวกเขา โอ้อัลลอฮฺขอพระองค์ทรงโปรดรวบรวมเรา ด้วยการรวบรวมในสิ่งที่ดีงามและโปรดทรงแยกเราหากพระองค์จะทรงแยกเรา ไปสู่สิ่งที่ดีงาม

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search