skip to Main Content
อิมามสุญูดซะหฺวี มะอฺมูมต้องตามหรือไม่ สุญูดในกรณีใดบ้าง ?
23 มีนาคม 2018

อิมามสุญูดซะหฺวี มะอฺมูมต้องตามหรือไม่ สุญูดในกรณีใดบ้าง ?

คำถาม : อิมามสุญูดซะหฺวี มะอฺมูมต้องตามหรือไม่ สุญูดในกรณีใดบ้าง ? ตอบโดย อ.รอซิกีน อีซา, อ.อับดุลวาเฮด หวังประโยชน์ รายการกิตาบุลลอฮฺและซุนนะฮฺ 22 01 2561 id: 10040

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search