การละหมาดที่มีสุญูดติลาวะฮฺ โดยก้มลงสุญูดไม่กล่าวตักบีรถูกต้องหรือไม่ ?

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการแนวทางที่เที่ยงต…

Loading

อ่านเพิ่มเติม