skip to Main Content
ไสยศาสตร์ โรคมืด และวิธีการรักษา (ตอนที่ 3)
8 กุมภาพันธ์ 2018

ไสยศาสตร์ โรคมืด และวิธีการรักษา (ตอนที่ 3)

ตอนที่ 3 : วิธีการที่นักไสยศาสตร์เรียกญิน (ภาคที่ 1) ไสยศาสตร์ คือการทำข้อตกลงระหว่างผู้ทำไสยศาสตร์และญินหรือชัยฏอน โดยที่ผู้ทำไสยศาสตร์กระทำบางสิ่งบางอย่างที่ศาสนาห้ามเพื่อแลกกับการได้รับความช่วยเหลือจากมัน ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ผู้ทำไสยศาสตร์จะทำข้อตกลงนี้กับหัวหน้าของกลุ่มญินและชัยฏอน แล้วบรรดาลูกน้องญินทั้งหลายก็จะได้รับคำสั่งให้บริการและช่วยเหลือผ…

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search