skip to Main Content
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
28 สิงหาคม 2019

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

เมื่อคุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้า อย่าคาดหวังว่าจะมีชีวิตอยู่จนถึงกลางคืน ใช้ชีวิตราวกับว่าคุณมีแค่เพียงวันนี้เท่านั้น วันวานได้ผ่านพ้นไปแล้วพร้อมกับสิ่งดีและไม่ดี ในขณะที่วันพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึง ช่วงชีวิตของคุณมิใช่อื่นใดนอกจากมีเพียงแค่วันเดียว คิดเสียว่าคุณเกิดในวันนี้และจะจบชีวิตในช่วงท้ายของวัน ด้วยมุมมองเช่นนี้ คุณจะไม่ติดอยู่ในกับดักของการวิตกกังวล…

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search