ตักเตือนในสิ่งที่ดีและโต้แย้งในสิ่งที่ดีกว่า

125. จงเรียกร้องสู่แนวทางแห่งพระเจ้าของสูเจ้าโดยสุ…

จำนวนการดู 158 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง

อ่านเพิ่มเติม