skip to Main Content
ให้หลักการศาสนาเข้าไปอยู่ในหัวใจ
3 ธันวาคม 2019

ให้หลักการศาสนาเข้าไปอยู่ในหัวใจ

ให้หลักการศาสนาเข้าไปอยู่ในหัวใจ การดำเนินชีวิตต้องเดินตามหลักการศาสนา ให้ศาสนาเป็นทุกทางออกชีวิต #ละครสอนคน

อ่านต่อ
อัลกุรอานคือทางนำ
24 กรกฎาคม 2019

อัลกุรอานคือทางนำ

89. และวันที่เราจะตั้งพยานขึ้นจากทุกประชาชาติ (เพื่อเป็นพยาน) ต่อพวกเขาจากหมู่พวกเขาเอง และเราก็นำเจ้ามาเป็นพนานต่อเขาเหล่านั้นและเราได้ให้คัมภีร์แก่เจ้าเพื่อชี้แจงแก่ทุกสิ่ง(*1*) และเพื่อเป็นทางนำและเป็นความเมตตา และเป็นข่าวดีแก่บรรดามุสลิม(*2*) (1) อิบนุมัสอูดกล่าวว่า ทุกวิชาการแบะทุกอย่างได้ถูกชี้แจงให้แก่เราในอัลกรุอานนี้เป็นการฮิดายะฮ์แก่จิตใจ…

อ่านต่อ
Back To Top
Search