skip to Main Content
ให้ดุนยาอยู่ในมือ อย่าให้อยู่ในใจ
3 ธันวาคม 2019

ให้ดุนยาอยู่ในมือ อย่าให้อยู่ในใจ

ให้ดุนยาอยู่ในมือ อย่าให้อยู่ในใจ โลกใบนี้เป็นแค่ทางผ่าน โลกแห่งการปฏิบัติการงาน ให้หัวใจของเรารำลึกถึงอาคิเราะฮฺให้มากกว่าดุนยา #ละครสอนคน

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search