skip to Main Content
นบีมูซากับก้อนหิน
26 เมษายน 2018

นบีมูซากับก้อนหิน

รายงานจากท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม เคยเล่าไว้ว่า : เมื่อก่อนนั้นบนีอิสรออีลจะอาบน้ำโดยเปลือยกายล่อนจ้อนร่วมกัน ต่างคนต่างมองเห็นเอาเราะฮฺ (สิ่งพึงสงวน) ของกันและกัน ส่วนมูซา อะลัสฮิสสะลามนั้น เขาอาบน้ำคนเดียว กลุ่มชนของเขาจึงพูดกันว่า “ขอสาบานต่ออัลลอฮ มูซาไม่ยอมอาบน้ำกับพวกเรา เพร…

อ่านต่อ
Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ