skip to Main Content
อิสติฆฟาร (ตอนที่ 2 : อิสติฆฟารคือความหวัง)
27 กุมภาพันธ์ 2018

อิสติฆฟาร (ตอนที่ 2 : อิสติฆฟารคือความหวัง)

อิสติฆฟาร (ตอนที่ 2 : อิสติฆฟารคือความหวัง) โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี   ตอนที่แล้วเราได้พูดถึงความสำคัญของการอิสติฆฟาร ในการบำรุงศาสนา ศรัทธา อะกีดะฮฺ และคุณธรรมโดยรวมของเรา ตอนนี้เรากล่าวถึงความสำคัญของอิสติฆฟารที่มีต่อหัวใจ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชีวิตมนุษย์ ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวไว้ว่า อัลลอฮจะไม่มองดูที่สรีระร่างกายหรือส…

อ่านต่อ
ไสยศาสตร์ โรคมืด และวิธีการรักษา (ตอนที่ 4)
21 กุมภาพันธ์ 2018

ไสยศาสตร์ โรคมืด และวิธีการรักษา (ตอนที่ 4)

ตอนที่ 4 : วิธีการที่นักไสยศาสตร์เรียกญิน (ภาคที่ 2) บทความตอนที่แล้วได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่นักไสยศาสตร์ใช้ในการเรียกญินไปแล้ว 2 วิธีการ อย่างที่ได้กล่าวไว้ว่า เรานำเสนอข้อมูลนี้โดยสังเขปเพียงให้เห็นภาพคร่าวๆเท่านั้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้อ่านได้ทำความรู้จัก และไม่เข้าใจผิดหรือถูกหลอก โดยพวกนักไสยศาสตร์เจ้าเล่ห์ที่แอบอ้างการทำไสยศาสตร์อันเ…

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search