skip to Main Content
4 ชนิดของความผิดบาป (เขียนโดย คุณครู ขนมปัง)
3 กรกฎาคม 2019

4 ชนิดของความผิดบาป (เขียนโดย คุณครู ขนมปัง)

อิมามอิบนุลก็อยยิม เราะหิมะฮุลลอฮฺ แบ่งชนิดของความผิดบาปเป็น 4 ประเภท   เลียนพระเจ้า คือการที่มนุษย์ไปยึดเอาลักษณะเฉพาะของพระเจ้า มาไว้กับตัวเอง เช่น ความยิ่งใหญ่ เกรียงไกล ความโอหัง ความสมบูรณ์ที่ไร้ที่ติ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ในพระเจ้าเท่านั้น บาปชนิดนี้ ถูกนำเสนอในรูปแบบ ยโส หยิ่ง คิดว่าตัวเองเหนือคนอื่น ยกย่องตัวเอง เหล่านี้ เป็นแขนงบาปทีให…

อ่านต่อ
ตรวจตน ให้พ้นบาป
20 มีนาคม 2018

ตรวจตน ให้พ้นบาป

ตรวจตน ให้พ้นบาป 1. คำกล่าวที่ชาวสะลัฟบอกกับพวกเราก็คือ สิ่งที่จะทำให้การงานเสียหาย ชีวิตพังพินาศ นั่นก็คือ "การไม่รู้จักตัวเอง" 2. คนคนหนึ่งที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จ เขาจะต้องดูว่า ความพร้อมของตัวเองมีแค่ไหนในด้านความเป็นอยู่ของโลกนี้ 3. สิ่งที่สวยงามมากๆ ที่ท่านนบีทำไว้เป็นแบบอย่างให้พวกเราก็คือ การกล่าวขออภัยโทษ (อิสติฆฟาร) หลังละหมาดลืมไม่ได…

อ่านต่อ
Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ