skip to Main Content
ชะอฺบาน…เดือนแห่งการเพาะปลูก (ตอนที่ 2-จบ)
4 เมษายน 2019

ชะอฺบาน…เดือนแห่งการเพาะปลูก (ตอนที่ 2-จบ)

บทความตอนที่แล้ว เราได้นำเสนอเกี่ยวกับความสำคัญของเดือนชะอฺบาน และอิบาดะฮฺที่ส่งเสริมให้กระทำในเดือนนี้ไปแล้ว ในตอนนี้เราจะนำเสนอต่อเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดังนี้   หลีกห่างจากการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺและทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างพี่น้องมุสลิม ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม บอกว่า อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา…

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search