skip to Main Content
อย่าทำให้พ่อแม่ต้องเสียน้ำตา (เขียนโดย คุณครู ขนมปัง)
10 กรกฎาคม 2019

อย่าทำให้พ่อแม่ต้องเสียน้ำตา (เขียนโดย คุณครู ขนมปัง)

บางคนอาจไม่รู้ว่า การเนรคุณพ่อแม่  ท่านบีจัดไว้ว่า เป็นบาปใหญ่ในศาสนา และการทำดีต่อบิดามารดา เป็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่ ใหญ่กว่าญีฮาดเสียอีก ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ถูกถามว่า ‘การงานใดที่ดีที่สุด?’ ท่านตอบว่า ‘การละหมาดต้นเวลา ถัดมาคือ ทำดีต่อพ่อแม่ ถัดมาคือ การต่อสู้ ในหนทางของอัลลอฮฺ’ (บันทึกโดย อัลบุคอรีย์และมุสลิม) บางคน มองความดีที่เป็น…

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search