skip to Main Content
ชาวสวรรค์ที่ต้องการปลูกพืช
2 กรกฎาคม 2018

ชาวสวรรค์ที่ต้องการปลูกพืช

รายงานจากท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม เล่าว่า : มีชาวสวรรค์คนหนึ่งขออนุญาตปลูกพืชจากพระผู้อภิบาลของเขา พระองค์จึงตรัสถามเขาว่า “เจ้ามีอิสระที่จะทำตามต้องการมิใช่หรือ?” เขาตอบว่า “ครับ แต่ฉันอยากจะปลูกพืช” แล้วเขาก็หว่านเมล็ดพันธ์ พืชของเขาโตไวมาก ยืนตรง และถึงเวลาเก็บเกี่ยวอย่างรวดเร็ว…

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search