skip to Main Content
อ่านสองอายะฮฺสุดท้ายของซูเราะฮฺ อัลบะกอเราะฮฺ ชัยฏอนจะไม่เข้าบ้าน
20 ตุลาคม 2019

อ่านสองอายะฮฺสุดท้ายของซูเราะฮฺ อัลบะกอเราะฮฺ ชัยฏอนจะไม่เข้าบ้าน

อ่านสองอายะฮฺสุดท้ายของซูเราะฮฺ อัลบะกอเราะฮฺ ชัยฏอนจะไม่เข้าบ้าน มีรายงานจากอบีมัสอู๊ด ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า “ผู้ใดที่อ่านสองอายะฮฺสุดท้ายของซูเราะฮฺอัลบะกอเราะฮฺในเวลากลางคืนก็เป็นการพอเพียงแล้วสำหรับเขาที่จะพ้นภัยอันตราย” ( หะดิษบันทึกโดย อิมาม อัลบุคอรีย์ )

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search