skip to Main Content
ใครเล่าจะตอบรับผู้ร้องทุกข์?
19 ธันวาคม 2019

ใครเล่าจะตอบรับผู้ร้องทุกข์?

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ           หรือผู้ใดเล่าจะตอบรับผู้ร้องทุกข์ เมื่อเขาวิงวอนขอต่อพระองค์... (อันนัมลฺ 27 : 62)   ใครเล่าที่บรรดาผู้อ่อนแอและผู้ถูกกดขี่ข่มเหงต่างร้องขอทางออกของปัญหา? และใครเล่าที่พวกเราทุกคนต่างอ้อนวอนขอความกรุณา? พระองค์คืออัลลอฮฺ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ ด้วยเหตุนี้ คำแนะนำที่ชัดเจนสำหรับเราทุก…

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search