skip to Main Content
[นะศีฮัต] การกินที่อัลลอฮฺพอพระทัย
1 พฤศจิกายน 2018

[นะศีฮัต] การกินที่อัลลอฮฺพอพระทัย

การกินที่อัลลอฮฺพอพระทัย #อ.รอซีกีน อีซา 5 MIN.READ ….   อยากจะนะศีฮัตถึงเรื่องใกล้ตัวที่สุด ก็คือเรื่องของการกิน แน่นอนว่ามนุษย์ต้องกินอาหาร ต้องดื่มน้ำ เรื่องของบริโภคเป็นสิ่งที่มนุษย์ขาดไม่ได้ แต่เราทราบมั้ยว่า การกินอาหารของเรา การดื่มน้ำของเรา การบริโภคของเรา มันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะนำพา ไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮฺ ความพอพระทัยของพระองค์ …

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search